Graduering

Grader i Wing Tsun Kuen

Wing Tsun Kuens selvforsvarsystem er opbygget på baggrund af grader som stemmer overens med elevens erfaringssniveau indenfor systemet. Hele systemet består af 10 elevgrader og 10 mestergrader.

For at opnå en grad i WTK skal eleven være i stand til at udføre en række teknikker og former. Udover at kunne teknikker og former stilles der også krav til eleven kan udføre angrab med en passende mængde kraft og til elevens fysiske form. Systemet er opbygget således at de første grader er lettere at opnå end de sidste.

Graderne repræsenterer ikke status, men tjener hovedsagligt til at sikre at alle elever får alle de vigtige redskaber der er nødvendige for at kunne forsvare sig selv bedst muligt. Dette gør også at træningen kan målrettes og personliggøres i forhold til den enkelte, så alle kan få det optimale ud af træningen. Der er således tale om personlig træning på holdbasis, hvilket giver de hurtigste og mest effektive resultater.

Graduering

Den første grad i WTK bliver eleven tildelt til træningen på de normale hold, når instruktøren vurderer at eleven har de nødvendige kvalifikationer til at gå videre til næste trin. De resterende grader kan tilegnes gennem særlige gradueringsseminarer hvor at eleven for muligheden for at udføre teknikkerne og formerne og derved vise sin kunnen overfor instruktørerne.
For at undgå at eleverne får en følelse af at skulle til eksamen, foregår træningen på seminaret som en normal træningstime, forskellen er blot at instruktørerne har fokus på at se eleverne fremføre teknikkerne fremfor at undervise eleverne.