Træning

Holdplan

Mandag

Ingen træning pga Covid-19/Conona-virus

Onsdag

Ingen træning pga Covid-19/Conona-virus

Torsdag

Nye hold starter i nærmeste fremtid.

Lørdag

Ingen træning pga Covid-19/Conona-virus

Træning

Wing Tsun Kuen (WTK) er undervisning i realistisk selvforsvar. Kernen i WTK er, at du lærer at forsvare dig selv på en hurtig og effektiv måde gennem enkle teknikker og hurtige kædestød.
Vores træning er fokuseret på, at eleven bliver undervist på et niveau der passer til den enkelte. I løbet af træningstimen vil der være en passende mængde øvelser der er specifikt rettet mod den enkeltes niveau og en passende mængde fælles øvelser.

Vi lægger desuden vægt på, at undervisningen tilpasses såvel alders- som udviklingstrin, hvilket bl.a. betyder, at vores yngste medlemmer ikke lærer reelle kampteknikker, men i højere grad laver øvelser som udvikler deres disciplin, selvforståelse og kondition. Derudover fokuserer vi også meget på at give vores medlemmer nogle værktøjer, som kan anvendes uden for træningslokalet. Både i forhold til indlæring og i forhold til personlig udvikling.

Den daglige træning er fokuseret på at give eleverne de bedst mulige forudsætninger til at løse de konflikter der typisk opstår på hvor de færdes. Det vil sige at der sideløbende med den fysiske del arbejdes med den psykiske, både i form af verbal konfliktløsning, kropssprog, udstråling og mentalitet. Dette er en absolut nødvendighed for størstedelen af alle mennesker, da kroppens naturlige forsvarsmekanismer ofte går ind og blokerer for vores evne til at tænke rationelt og handle som vi gerne vil. Det er altså med andre ord ikke nok at være god til at lave teknikker, hvis man vil kunne håndtere en farlig situation hensigtsmæssigt.

Undervisningens opbygning

Vores undervisning har fokus på at eleven skal opnå tre egenskaber gennem regelmæssig træning:
Styrke gennem fysisk træning, både en stærk krop og en stærk psyke.

Selvtillid gennem succesoplevelser i træningen.

Sikkerhed gennem realistiske og effektive træningsøvelser.

Realistisk selvforsvar

Realistisk selvforsvar betyder, at vores træningsøvelser ligger så tæt op af virkeligheden som muligt.

Overfald og lignende situationer, hvor det er nødvendigt at forsvare sig selv, er ikke underlagt regler og restriktioner. Derfor er et af kerneelementerne i vores undervisning at
eleven skal blive i stand til at kunne håndtere alle typer af situationer.

I mange kampsportssystemer findes der restriktioner i undervisningen da systemerne er underlagt en række regler ved turneringer og lignende. Vi lægger vægt på at vores elever lærer at forsvare sig mod alle former for angreb, da selvforsvar skal bruges i en situation hvor der ikke findes nogle regler. Gennem øvelserne lærer du at forsvare dig mod alle former for angreb, fx forsvar mod fysisk overlegne modstandere, flere modstandere samt mod forskellige våben.

Ved at gøre træningen så realistisk som muligt opnår eleven en større følelse af sikkerhed i dagligdagen, og eleven opnår også en øget følelse af selvtillid til sin kunnen indenfor selvforsvar.

Konflikthåndtering

Vi har i vores undervisning stor fokus på, at undervise i hvordan fysiske konfrontationer kan undgås, gennem korrekt håndtering af den verbale optakt der som regel foregår forud for konfrontationen. Det er primært på Børne- og Ungdomsholdet at der bliver undervist i konflikthåndtering, da vi er af den overbevisning at det især er på disse alderstrin at det er vigtigt at lære at undgå fysiske konfrontationer. Vi underviser eleverne i hvordan de med deres tale og kropssprog kan give udtryk for, at de ikke ønsker en fysisk konfrontation samtidig med at vise at der er en grænse for hvor meget eleven vil finde sig i. Ved at undervise i konflikthåndtering gør vi eleven i stand til at undgå en fysisk konfrontation og samtidig giver vi eleven større selvtillid og følelse af sikkerhed. Denne selvsikkerhed vil eleverne kunne tage med sig ud i andre dele af livet, og derved opnå en langt større gevinst end blot en sund krop og evnen til at forsvare sig selv.